free bootstrap templates

Národopisný spolek Nýrsko, z.s.
Aktivizace
občanského, společenského, sportovního a kulturního života.
Popularizace regionální a místní historie, vlastivědy a národopisu.
Pořádání besed, koncertů, výstav, a kulturních akcí.
Připomínání starých zvyků a tradic.
Spolupráce s dalšími podobně zaměřenými uskupeními
a další aktivity.

 Dokumenty

Stanovy spolku
Výpis z rejstříku
č. účtu: 5428685349/0800 

Adresa

Šumavské nábřeží 200
340 22 Nýrsko
IČ: 07421303 

Kontakt

e-mail: nsn@nyrsko.info
telefon: (+420)  723962626
web: nyrsko.info/nsn